Kai Spurkland
politiadvokat, Oslo politidistrikt, og forsker, Politihøgskolen

Når kan Forsvaret bistå politiet?

KRONIKK / / For abonnenter
Jørgen Berggrav
Kontreadmiral (P) og generalsekretær i Norske Reserveoffiserers Forbund – NROF

Uten reservister er det ikke mulig å få mange nok til å utføre de oppgavene Forsvaret vil måtte løse i en konflikt over tid.

Jo, reservestyrker fungerer

DEBATT / / For abonnenter