Mathis Korseberg Stokke
Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus

Hvorfor stopper ikke hjertet?

KRONIKK / / For abonnenter