Kommentar Helsepolitikk
7

Fordommer finnes på psykologkontoret. Hva gjør det med behandlingen?