Kaare M. Gautvik
Dr.med., professor emeritus, overlege Lovisenberg Diakonale Sykehus

Forskningsrådet misforstår

DEBATT / / For abonnenter