Beate Øhre, Psykologspesialist, PhD, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse.
Nina Jakhelln Laugen, Førsteamanuensis, NTNU, og psykologspesialist, Statped.
Ann Mette Rekkedal, seniorrådgiver, PhD, NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus.

Lette hørselstap kan gi større vansker enn alvorlige hørselstap

VITEN / / For abonnenter