Sakene hoper seg opp for Høyesterett, men advokatene vil fortsette aksjonen
Norge

Sakene hoper seg opp for Høyesterett, men advokatene vil fortsette aksjonen

Hva er saken? Advokater aksjonerer mot Høyesterett. De krever bedre betalt for arbeid de gjør gjennom den offentlige ordningen som skal sikre at alle får fri rettshjelp.

Hva betyr dette? Ni straffesaker saker ligger nå i kø hos landets øverste domstol. Det er ingen dato for når de skal behandles.

Hva er saken? Advokater aksjonerer mot Høyesterett. De krever bedre betalt for arbeid de gjør gjennom den offentlige ordningen som skal sikre at alle får fri rettshjelp....

Abonnent