Her er politiet og helsearbeidere på vei for å tvangsmedisinere en mann. Mange med voldsrisiko bor ute blant oss.
Norge

Her er politiet og helsearbeidere på vei for å tvangsmedisinere en mann. Mange med voldsrisiko bor ute blant oss.

  • Hva er saken? Antall dømte til tvungent psykisk helsevern har økt betydelig. Flere av de dømte bor i egen bolig eller frivillig på institusjon.
  • Hva er bakgrunnen? Stadig mer psykisk helsevern i Norge må skje utenfor institusjon. Sengeplassene er færre, selv om antallet som trenger hjelp øker.
  • Hva er saken? Antall dømte til tvungent psykisk helsevern har økt betydelig. Flere av de dømte bor i egen bolig eller frivillig på institusjon....
08. Januar
Abonnent
Nå har staten fått ordren: Regjeringen vil ha slutt på konsulentfesten
Politikk

Nå har staten fått ordren: Regjeringen vil ha slutt på konsulentfesten

Hva er saken? Regjeringen har sendt brev med instrukser til statlige virksomheter: Kutt ned på konsulentbruken.

Hva er bakgrunnen? Staten kjøper konsulenttjenester for 12 mrd. kroner i året. De siste årene har det vært flere eksempler på at konsulenter får mye makt i det offentlige, og Sp har vært spesielt kritiske til bruken av PR-konsulenter.

Hva er saken? Regjeringen har sendt brev med instrukser til statlige virksomheter: Kutt ned på konsulentbruken....

28. Desember
Abonnent