Kommentar Veiutbygging
22

Ny E18 i Bærum var visst ikke så miljøvennlig likevel