Sp-politiker raser etter at Ap reddet Innlandet: – En historisk skandale
Politikk

Sp-politiker raser etter at Ap reddet Innlandet: – En historisk skandale

Hva er saken? Fylkestinget i Innlandet vedtok onsdag å beholde storfylket Innlandet. Det går imot et lite flertall i den rådgivende folkeavstemningen, som ville gjenopprette Hedmark og Oppland.

Hva er bakgrunnen? Solberg-regjeringen slo sammen en rekke fylker, men Ap-Sp-regjeringen vil gi fylker som ønsker det, mulighet til å reversere dette.

Hva er saken? Fylkestinget i Innlandet vedtok onsdag å beholde storfylket Innlandet. Det går imot et lite flertall i den rådgivende folkeavstemningen, som ville gjenopprette Hedmark og Oppland....

Viken splittes. Flere andre kan følge etter. Rakner regionreformen?
Politikk

Viken splittes. Flere andre kan følge etter. Rakner regionreformen?

Hva er saken? Den forrige regjeringen slo sammen en rekke fylker. Den sittende regjeringen vil at de nye storfylkene skal kunne oppløses.

Hvorfor er det viktig? Det dreier seg om store kostnader, og omorganiseringene får konsekvenser for mange involverte offentlig ansatte. Endringene kan også påvirke kommuners fylkestilhørighet.

Hva er saken? Den forrige regjeringen slo sammen en rekke fylker. Den sittende regjeringen vil at de nye storfylkene skal kunne oppløses....

Abonnent