Aktivisten bruker et svært omstridt ord om Israel. Det nekter Norge.
Verden

Aktivisten bruker et svært omstridt ord om Israel. Det nekter Norge.

Hva er saken? Israelernes brutale behandling av palestinere har ført til at blant annet Amnesty omtaler landet som en apartheidstat.

Hva betyr det? Apartheid betyr at en etnisk gruppe blir systematisk diskriminert til fordel for en annen. Det ble først brukt om lovverket og politikken som ble ført i Sør-Afrika fra 1948–1994.

Hva er saken? Israelernes brutale behandling av palestinere har ført til at blant annet Amnesty omtaler landet som en apartheidstat....

Abonnent