Atle Mysterud, professor, Universitetet i Oslo (UiO)
Olav Strand, forsker, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
Knut H. Røed, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Viten: Mange norske villrein er ikke villrein

VITEN / / For abonnenter