Kommentar Togkampen om Østlandet
16

Flytoget slik vi kjenner det, kan snart være historie