Kommentar Jon Michelet
17

Først var fedrelandet stolt over veteranenes innsats. Så ble Norge deres argeste motstander