Kommentar Kunst

«Skal Norge hevde seg som kunstnasjon, må vi tørre å teste ut flere offentlig-private samarbeid»