Marius Timmann Mjaaland
Professor i teologi, Universitetet i Oslo

Reformasjonen skapte et politisk og økonmisk jordskjelv som omskapte Europa

Martin Luthers 95 teser endret Europa

KRONIKK / / For abonnenter