Kommentar Lørdagsspaltisten
16

Jeg ønsker meg et skikkelig samfunnsregnskap over kongehuset