Ragnhild Eskeland, førsteamanuensis, Institutt for medisinske basalfag (IMB) og Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell), Universitetet i Oslo
Martine Mesel Isom, masterstudent, IMB, CanCell og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ett steg nærmere tryggere genredigering for pasienter?

VITEN / / For abonnenter