Ragnhild Eskeland, førsteamanuensis, Institutt for medisinske basalfag (IMB) og Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell), Universitetet i Oslo
Martine Mesel Isom, masterstudent, IMB, CanCell og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ett steg nærmere tryggere genredigering for pasienter?

VITEN / / For abonnenter
Jónas Einarsson
Administrerende direktør, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse

Dagens modell for innkjøp og prissetting av kreftlegemidler fungerer ikke.

Kreftbehandling: Ikke kjeft. Snakk med hverandre!

DEBATT / / For abonnenter
Erik Skaaheim Haug, overlege, Sykehuset i Vestfold og leder av Norsk Blærekreftgruppe
Bettina Kulle Andreassen, forsker i Kreftregisteret

« Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?»

VITEN / / For abonnenter