Loven ble endret slik at kvinner som hadde giftet seg med tyske soldater, kunne utvises og fratas statsborgerskapet