Kommunene har evaluert pandemihåndteringen. Særlig på tre områder kunne de lyktes bedre.
Politikk

Kommunene har evaluert pandemihåndteringen. Særlig på tre områder kunne de lyktes bedre.

Hva er saken? Resultatene fra en stor undersøkelse om kommunenes korona-håndtering er klare. Den er utført for KS, og er en viktig del av et høringssvar til Koronakommisjonen.

Hva betyr det? Mye gikk bra, men på noen viktige områder kommer det også frem tydelige svakheter: Tilbudet til sårbare barn og unge, infomasjonshåndtering og smittevernutstyr.

Hva er saken? Resultatene fra en stor undersøkelse om kommunenes korona-håndtering er klare. Den er utført for KS, og er en viktig del av et høringssvar til Koronakommisjonen....

01. Mars