Tina Shagufta Munir Kornmo
Vararepresentant, Stortingets Utdannings- og forskningskomité, med ansvar for integrering

Innvandrerkvinner

De kjempet sine kamper for oss alle

DEBATT / / For abonnenter