Streiken over etter 111 dager. Lærerne tilbake på skolen i morgen, sier KS.
Norge

Streiken over etter 111 dager. Lærerne tilbake på skolen i morgen, sier KS.

Hva er saken? Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken. Det betyr at myndighetene avslutter streiken og bestemmer lærernes lønn.

Hva er bakgrunnen? Over 8000 lærere har vært i streik. Regjeringen begrunner tvungen lønnsnemnd med at streiken fører til «alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge».

Hva er saken? Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken. Det betyr at myndighetene avslutter streiken og bestemmer lærernes lønn....

Lærerne trapper opp streiken. – Svært alvorlig, sier motparten KS.
Norge

Lærerne trapper opp streiken. – Svært alvorlig, sier motparten KS.

Hva er saken? Riksmekleren samlet søndag partene i et forsøk på å komme til en løsning på streiken, men Utdanningsforbundet forlot møtet etter 2 timer.

Hva er bakgrunnen? Lærerstreiken har pågått siden før sommeren og er den lengste noensinne i Norge. Fra mandag vil 8200 lærere være i streik.

Hva er saken? Riksmekleren samlet søndag partene i et forsøk på å komme til en løsning på streiken, men Utdanningsforbundet forlot møtet etter 2 timer....