Marit Hermansen,
Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen
Petter Brelin, fastlege, leder i Norsk forening for allmennmedisin

Fastlegeordningen trenger øyeblikkelig hjelp

MENINGER / / For abonnenter