Unge verden rundt filmet seg selv i lockdown:

– Så vi unge må lide for at de gamle ikke skal dø?

Smitten er på vei opp, og ungdommenes psykiske helse er på vei ned. De synes fokuset på de fysiske konsekvensene av covid-19 er feilslått.

VIDEO / / For abonnenter
Andreas Espetvedt Nordstrand
Orlogskaptein, psykolog og phd

Er det skadelig å ta liv?

KRONIKK / / For abonnenter