Marius Timmann Mjaaland
Professor i teologi, Universitetet i Oslo

Reformasjonen skapte et politisk og økonmisk jordskjelv som omskapte Europa

Martin Luthers 95 teser endret Europa

KRONIKK / / For abonnenter
Ingunn Økland. Hovedanmelder og kommentator

Ingunn Økland: «Paradoksalt nok kan nikaben komme til nytte»

Nikaben har skapt en nyttig splittelse

KOMMENTAR / / For abonnenter
Aud V. Tønnessen dekan Det teologiske fakultet, Dag Michalsen dekan Det juridiske fakultet, Tarald Rasmussen professor Det teologiske fakultet, Harald Arne Bugge-Amundsen dekan Det humanistiske fakultet og Harald Jarning førsteamanuensis Det utdanningsvitenskaplige fakultet, alle Universitetet i Osl

Reformasjonen var fra begynnelsen i 1517 uløselig knyttet til universiteter, den var aldri avgrenset kirkelig, men var hele tiden en omfattende samfunnsmessig og kulturell omveltning.

DEBATT / / For abonnenter