Vegard Bruun Bratholm Wyller
Professor og overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Ahus

Mentale teknikker er nyttig mot ME

DEBATT / / For abonnenter
Se Nederst For Navn På Artikkelforfatterne

Mennesker som er blitt friske, har valgt å bidra til at andre får hjelp. Det fortjener respekt.

Dugnaden for ME-syke er i gang

DEBATT / / For abonnenter
Arild Angelsen, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Positiv tenkning kurerer ikke ME

DEBATT / / For abonnenter
Erik B. Rasmussen, stipendiat ved Senter for profesjonsstudier

ME er en dårlig diagnose

DEBATT / / For abonnenter
Ola Didrik Saugstad
Professor 1 i Pediatri, Universitetet i Oslo

Jeg har aldri utropt meg til ME-ekspert, men jeg har et dypt engasjement for pasientene som føler seg ignorert eller feilbehandlet

«ME er en alvorlig, fysisk, kronisk og kompleks multisystemsykdom»

DEBATT / / For abonnenter
Georg Espolin Johnson
Lege og idéhistoriker - og lege for legene i NAV Akershus

Debatt: «Professor Ola Didrik Saugstad fratar en rekke ME-pasienter både et behandlingstilbud og håp.»

Skjevt om ME og ME-behandling

DEBATT / / For abonnenter
Trude Schei
Assisterende generalsekretær, Norges Myalgisk Encefalopati forening

Psykologiseringen av ME har ført til at pasientene har hatt store problemer med å få den hjelpen de trenger.

ME – Hvem er det som ikke blir lyttet til?

DEBATT / / For abonnenter
Ola Didrik Saugstad, professor 1 i pediatri, Universitetet i Oslo

ME er en betennelsestilstand som rammer flere organer, også hjernen, og immunsystemet er aktivert.

Lytt til ME-pasientene!

DEBATT / / For abonnenter