Marit Inngjerdingen, professor i farmakologi, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus
Finn Olav Levy, professor i farmakologi, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus
Anne Spurkland, professor i anatomi, Universitetet i Oslo

Kan blodtrykksmedisiner påvirke forløpet av covid-19?

VITEN / / For abonnenter
Wenche Nystad, Øystein Karlstad, Knut Øymar, Arnulf Langhammer, Torbjørn Wisløff, Christine Parr

Mindre astma, mer allergi og eksem hos barn

VITEN / / For abonnenter
Jan Terje Andersen
professor, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og medlem av Akademiet for yngre forskere (AYF)

Testes nå klinisk:

Ny medisin kan sette koronaviruset sjakkmatt

DEBATT / / For abonnenter