Dag O. Hessen
Professor i biologi, leder av Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene, Universitetet i Oslo

Koronapandemien kan bli et vippepunkt

KRONIKK / / For abonnenter
Dag O. Hessen, professor, Biovitenskap, Universitetet i Oslo
Frode Stordal, professor, Geovitenskap, Universitetet i Oslo
Rolv Vogt, professor, Kjemi, Universitetet i Oslo

Klimaendringer – fra kunnskap til handling:

Hvordan får vi folk til å forstå alvoret? Kanskje røykeloven kan hjelpe oss.

VITEN / / For abonnenter