Ikke sannsynlig at Norge når klimamålene i 2030. Massiv utbygging av grønn kraft må til.
Politikk

Ikke sannsynlig at Norge når klimamålene i 2030. Massiv utbygging av grønn kraft må til.

Hva er saken? Utslippene av norske klimagasser skal kuttes med 29 millioner tonn innen 2030. Vi klarer under halvparten. Norsk Industri ber om tiltak.

Hva betyr dette? Målet for kutt er ned fra nivået i 1990. Men det har skjedd fryktelig lite med utslippene siden. Dermed står vi overfor en bratt kurve. Så bratt at det ifølge rapporten er lite sannsynlig at vi klarer det.

Hva er saken? Utslippene av norske klimagasser skal kuttes med 29 millioner tonn innen 2030. Vi klarer under halvparten. Norsk Industri ber om tiltak....

29. November
Abonnent