Helene Ingierd, direktør, Ragna Aarli, leder av Granskingsutvalget, Elisabeth Staksrud, leder av NESH, Øyvind Mikkelsen, leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), Grete Dyb, leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og Nils Anfinset, leder av Skjelettutvalget

Ikke nevnt i Forskningsrådets utkast:

Hvor ble det av forskningsetikken?

DEBATT / / For abonnenter
Kaare M. Gautvik
Dr.med., professor emeritus, overlege Lovisenberg Diakonale Sykehus

Forskningsrådet misforstår

DEBATT / / For abonnenter