De yngste var syv år da de ble kjent for vold og trusler. Slik klarte danskene å holde dem unna gjengene.
Oslo

De yngste var syv år da de ble kjent for vold og trusler. Slik klarte danskene å holde dem unna gjengene.

Hva er saken: I København har myndighetene jobbet hardt for å holde unge gutter unna kriminelle miljøer. Danskene har hatt suksess med nye metoder.

Hvorfor er dette viktig? I årevis har politikere og politi i Oslo forsøkt å få bukt med gjengkriminaliteten, som tapper samfunnet for enorme ressurser.

Hva er saken: I København har myndighetene jobbet hardt for å holde unge gutter unna kriminelle miljøer. Danskene har hatt suksess med nye metoder....

16. Mai
Abonnent