En pandemi var regnet som sannsynlig. Likevel hadde sykehuset ingen egnet kriseplan.
Oslo

Intern rapport:

En pandemi var regnet som sannsynlig. Likevel hadde sykehuset ingen egnet kriseplan.

Hva er saken? En intern evalueringsrapport av pandemihåndteringen ved Oslo universitetssykehus (OUS) viser at det var store mangler i planene for håndtering av en en slik situasjon.

Hva betyr det? En pandemi har i årevis blitt trukket frem som en av de mest sannsynlige krisehendelsene landet kan stå overfor. Allikevel var landets største sykehus langt i fra godt forberedt da den traff for ett år siden.

Hva er saken? En intern evalueringsrapport av pandemihåndteringen ved Oslo universitetssykehus (OUS) viser at det var store mangler i planene for håndtering av en en slik situasjon....

Abonnent