Pasienter rømmer og slippes fri fordi politiet ikke kommer. Nå slår Norges største sykehus alarm.
Norge

Pasienter rømmer og slippes fri fordi politiet ikke kommer. Nå slår Norges største sykehus alarm.

Hva er saken? Helsevesenet mener de mangler lov og opplæring til å bruke tvang og makt. Politiet mener håndtering av psykisk syke ikke er deres oppgave.

Hva betyr det? Truende og voldelige paisenter kan være til fare for seg selv og andre. Ambulansepersonell frykter for egen sikkerhet. Psykisk syke får ikke behandling de skulle hatt.

Hva er saken? Helsevesenet mener de mangler lov og opplæring til å bruke tvang og makt. Politiet mener håndtering av psykisk syke ikke er deres oppgave....

Abonnent