Håvard E. Danielsen, professor og instituttleder, Tarjei Sveinsgjerd Hveem, enhetsleder, Ole Johan Skrede, Phd-kandidat, Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Oslo universitetssykehus.

Maskiner skal lære seg hvor farlig kreften er

VITEN / / For abonnenter
Erik Skaaheim Haug, overlege, Sykehuset i Vestfold og leder av Norsk Blærekreftgruppe
Bettina Kulle Andreassen, forsker i Kreftregisteret

« Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?»

VITEN / / For abonnenter