Her er politiet og helsearbeidere på vei for å tvangsmedisinere en mann. Mange med voldsrisiko bor ute blant oss.
Norge

Her er politiet og helsearbeidere på vei for å tvangsmedisinere en mann. Mange med voldsrisiko bor ute blant oss.

  • Hva er saken? Antall dømte til tvungent psykisk helsevern har økt betydelig. Flere av de dømte bor i egen bolig eller frivillig på institusjon.
  • Hva er bakgrunnen? Stadig mer psykisk helsevern i Norge må skje utenfor institusjon. Sengeplassene er færre, selv om antallet som trenger hjelp øker.
  • Hva er saken? Antall dømte til tvungent psykisk helsevern har økt betydelig. Flere av de dømte bor i egen bolig eller frivillig på institusjon....
08. Januar
Abonnent
Pasienter rømmer og slippes fri fordi politiet ikke kommer. Nå slår Norges største sykehus alarm.
Norge

Pasienter rømmer og slippes fri fordi politiet ikke kommer. Nå slår Norges største sykehus alarm.

Hva er saken? Helsevesenet mener de mangler lov og opplæring til å bruke tvang og makt. Politiet mener håndtering av psykisk syke ikke er deres oppgave.

Hva betyr det? Truende og voldelige paisenter kan være til fare for seg selv og andre. Ambulansepersonell frykter for egen sikkerhet. Psykisk syke får ikke behandling de skulle hatt.

Hva er saken? Helsevesenet mener de mangler lov og opplæring til å bruke tvang og makt. Politiet mener håndtering av psykisk syke ikke er deres oppgave....

16. November
Abonnent