Oslo er inne i en «urolig periode»: Spesielt to lovbrudd går igjen blant de unge guttene som bruker kniv
Oslo

Oslo er inne i en «urolig periode»: Spesielt to lovbrudd går igjen blant de unge guttene som bruker kniv

Hva er saken? Den siste tiden har det vært en rekke alvorlige episoder med kniver og skytevåpen i Oslo.

Hvorfor er det viktig? Kriminaliteten blant yngre har økt over flere år. Spesielt unge gutter med minoritetsbakgrunn er overrepresentert blant de yngste kriminelle i hovedstaden.

Hva er saken? Den siste tiden har det vært en rekke alvorlige episoder med kniver og skytevåpen i Oslo....