Viken splittes. Flere andre kan følge etter. Rakner regionreformen?
Politikk

Viken splittes. Flere andre kan følge etter. Rakner regionreformen?

Hva er saken? Den forrige regjeringen slo sammen en rekke fylker. Den sittende regjeringen vil at de nye storfylkene skal kunne oppløses.

Hvorfor er det viktig? Det dreier seg om store kostnader, og omorganiseringene får konsekvenser for mange involverte offentlig ansatte. Endringene kan også påvirke kommuners fylkestilhørighet.

Hva er saken? Den forrige regjeringen slo sammen en rekke fylker. Den sittende regjeringen vil at de nye storfylkene skal kunne oppløses....

04. Februar
Abonnent