Saksøkte Nav for å ha tatt fra ham store deler av fedrekvoten. Staten forsøker å stoppe saken.
Politikk

Saksøkte Nav for å ha tatt fra ham store deler av fedrekvoten. Staten forsøker å stoppe saken.

Hva er saken? Flere fedre og medmødre har mistet foreldrepenger fordi de har søkt etter Navs frist. Gunnar O. Hæreid har saksøkt Nav.

Hvorfor er det viktig? Staten forsøker å forhindre at lagmannsretten skal ta stilling til fedrekvotefellen.

Hva er saken? Flere fedre og medmødre har mistet foreldrepenger fordi de har søkt etter Navs frist. Gunnar O. Hæreid har saksøkt Nav....

Abonnent