Marie Smith-Solbakken
Professor i historie, Universitetet i Stavanger

40 år siden katastrofen i Nordsjøen:

Kielland: Plattformen som ikke kunne kantre

KRONIKK / / For abonnenter