Riksrevisjonen med sterk kritikk mot konsulentbruken i direktorat: – De kan ikke bare sette jobben sin ut til private
Norge

Riksrevisjonen med sterk kritikk mot konsulentbruken i direktorat: – De kan ikke bare sette jobben sin ut til private

Hva er saken? Riksrevisjonen kritiserer staten for å ha brutt regelverket for innkjøp av konsulenter i direktoratet som har ansvar for digitalisering av helsevesenet.

Hvorfor er det viktig? Konsulenter kan vært svært kostbare for fellesskapet. Kontraktene det dreier seg om er verdt flere hundre millioner kroner. Riksrevisjonen mener samtidig arbeidet med direktoratets største utredning har «betydelige svakheter».