Thomas Thiis-Evensen
Professor emeritus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Taket som himmelsymbol

KRONIKK / / For abonnenter
Cato Guhnfeldt, journalist og forfatter

Keiseren troner i midten av det lange romerske kartet.

Alle veier fører til Rom

KRONIKK / / For abonnenter