Det som var så bra, er blitt klubbens store problem