Monica Mæland
Justis- og beredskapsminister (H)

Svarer på kritikk:

Beredskapen er styrket

DEBATT / / For abonnenter