Elin Floberghagen
Arne Jensen
Ina Lindahl Nyrud

Sivilombudet må styrkes

DEBATT / / For abonnenter
Ketil Lund
Den internasjonale juristkommisjon Norge (ICJ-Norge), utvalget for rettssikkerhet og psykiatri

Tvangsmedisinering:

Helsedirektoratet saboterer Sivilombudsmannen

DEBATT / / For abonnenter