Maren Sand Helland, forsker og psykolog, Folkehelseinstituttet (FHI)
Tonje Holt, forsker og psykolog, FHI
Nora Blaasvær, sosiolog og forsker, FHI

Ulike barn har ulike behov for samværsordning

DEBATT / / For abonnenter
Maren Sand Helland, forsker og psykolog, Folkehelseinstituttet (FHI)
Tonje Holt, forsker og psykolog, FHI
Trine Eikrem, psykologspesialist og stipendiat Bufetat / FHI

Frode Thuen kommer med gjentatte usannheter om delt bosted

DEBATT / / For abonnenter