Streiken over etter 111 dager. Lærerne tilbake på skolen i morgen, sier KS.
Norge

Streiken over etter 111 dager. Lærerne tilbake på skolen i morgen, sier KS.

Hva er saken? Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken. Det betyr at myndighetene avslutter streiken og bestemmer lærernes lønn.

Hva er bakgrunnen? Over 8000 lærere har vært i streik. Regjeringen begrunner tvungen lønnsnemnd med at streiken fører til «alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge».

Hva er saken? Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken. Det betyr at myndighetene avslutter streiken og bestemmer lærernes lønn....