Mats A. Kirkebirkeland
Rådgiver i Civita og medlem av ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

Dagens skoleopptak bør videreføres

DEBATT / / For abonnenter