Kommentar Kommentar Andreas Slettholm
4

Mange har klaget over Bjørvika-utbyggingen. Men det kan bli verre når den står ferdig.