Alexander Olsen, førsteamanuensis, NTNU og nevropsykolog, St. Olavs hospital
Simen Berg Saksvik, stipendiat, NTNU
Toril Skandsen, overlege, St. Olavs hospital og førsteamanuensis, NTNU

Nye funn om hjernerystelser kan være nyttig for flere pasientgrupper

VITEN / / For abonnenter
Bror M. Ranum, stipendiat, Institutt for psykologi, NTNU
Silje Steinsbekk, professor, Institutt for psykologi, NTNU
Lars Wichstrøm, professor, Institutt for psykologi, NTNU

Studie av 800 norske barn:

Barna som sover lite, har størst risiko for å utvikle psykiske vansker

VITEN / / For abonnenter