Karin Hindsbo
Direktør ved Nasjonalmuseet

Svarer kritikerne:

Vi burde hatt en plan B

DEBATT / / For abonnenter