Dag Slettemeås, forsker, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
Ardis Storm-Mathisen, forsker, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

Hvor forberedt er vi på omfattende strømbrudd?

VITEN / / For abonnenter